ثبت روزانه 7 شرکت در انگلستان

بیان‌گر اعتماد شما و تجربه‌ی ماست... :)
آیا خدمات دیگری می‌خواهید؟ ما با شما تماس می‌گیریم :)

بسته‌ی خدماتی خود را انتخاب کنید

در همه‌ی بسته‌های خدماتی شرکت شما طی سه روز کاری ثبت شده و در ثبت شرکت‌های انگلستان نیز به ثبت می‌رسد.

بسته سیمین
بسته سیمین
2 میلیون تومان
کمتر از 150 پوند
 • ارائه‌ی مدارک الکترونیکی
 • ارائه مدارک سهامداران
 • ثبت دامنه رایگان .co.uk
 • با هر میزان سرمایه اولیه
 • سیم کارت رایگان
 • آدرس مجازی
 • حساب بانکی انگلستان
 • یک خط تلفن انگلستان
 • ارائه‌ی کد مالیاتی
بسته بلورین
بسته بلورین
5 میلیون تومان
کمتر از 400 پوند
 • ارائه‌ی مدارک الکترونیکی
 • ارائه مدارک سهامداران
 • ثبت دامنه رایگان .co.uk
 • با هر میزان سرمایه اولیه
 • سیم کارت رایگان
 • آدرس مجازی
 • حساب بانکی انگلستان
 • یک خط تلفن انگلستان
 • ارائه‌ی کد مالیاتی
بسته زرین
بسته زرین
15 میلیون تومان
کمتر از 1000 پوند
 • ارائه‌ی مدارک الکترونیکی
 • ارائه مدارک سهامداران
 • ثبت دامنه رایگان .co.uk
 • با هر میزان سرمایه اولیه
 • سیم کارت رایگان
 • آدرس مجازی
 • حساب بانکی انگلستان
 • یک خط تلفن انگلستان
 • ارائه‌ی کد مالیاتی
ارائه‌ی مدارک الکترونیکی
ارائه مدارک سهامداران
ثبت دامنه رایگان .co.uk
با هر میزان سرمایه اولیه
سیم کارت رایگان
آدرس مجازی
دریافت بسته تا 2 کیلو برای 3 ماه
دریافت بسته تا 2 کیلو برای 3 ماه
حساب بانکی انگلستان
ارائه‌ی حساب بانکی شخصی انگلستان
یک خط تلفن انگلستان
ارائه‌ی کد مالیاتی